Jednání Rady

4. 2. 2021 18:07

Usnesení Rady per rollam č. 14 ze dne 2. prosince 2020

Členky a členové Rady vlády pro národnostní menšiny hlasovali formou per rollam o návrhu usnesení týkajícího se schválení nového Jednacího řádu Rady vlády pro národnostní menšiny. Výsledek hlasování je zveřejněn v usnesení Rady č. 14/2020 ze dne 2. prosince 2020 níže.

Usnesení č. 14/2020 ze dne 2. prosince 2020

Rada vlády pro národnostní menšiny

I. schvaluje nový Jednací řád Rady vlády pro národnostní menšiny.

Protokol o hlasování je uveden v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X