Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

25. 11. 2020 16:45

Usnesení Rady per rollam č. 13 ze dne 3. listopadu 2020

Členky a členové Rady vlády pro národnostní menšiny hlasovali formou per rollam o návrhu usnesení týkajícího se nominace nového zástupce slovenské národnostní menšiny do Komise Ministerstva kultury pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR. Výsledek hlasování je zveřejněn v usnesení č. 13/2020 ze dne 3. listopadu 2020 níže.

Protokol o hlasování je uveden v příloze.

Rada vlády pro národnostní menšiny

I. doporučuje Ministerstvu kultury jmenovat do výběrové dotační komise v rámci dotačního programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice za slovenskou národnostní menšinu paní Ingrid Kozlerovou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X