Jednání Rady

5. 2. 2021 11:34

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 8. 1. 2021

Program jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 8. ledna 2021

 1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro národnostní menšiny na posledním zasedání dne 11. září 2020
 2. Informace o jednání Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání ze dne 14. října 2020 (naplňování usnesení č. 2/2020 Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 6. února 2020 a problematika rasismu a xenofobie v médiích)
 3. Informace Ministerstva dopravy o výsledcích jednání týkajícího se zavedení hlášení v polském jazyce na železničních nádražích a zastávkách
 4. Informace o postupu ve věci rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
 5. Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
 6. Informace o šetření organizace FUEN v oblasti šíření informací souvisejících s pandemií COVID-19 v jazycích národnostních menšin
 7. Projednání žádosti o podporu Rady vlády pro národnostní menšiny ve věci sjednocení názvů polského národnostního školství v České republice
 8. Informace o návrhu dohody mezi Chorvatskou a Českou republikou
 9. Informace o zájmu vietnamské národnostní menšiny o vybudování pohřebiště a odpovídající zajištění života seniorů v domovech pro seniory
 10. Různé

 

 1. Diskuse k hlasování per rollam k novému Jednacímu řádu Rady
 2. Informace o konferenci ke 100. výročí Masarykovy pomocné akce
 3. Informace o překladu Zprávy o situaci národnostních menšin v roce 2019 do anglického jazyka
 4. Informace o přípravě Zprávy o situaci národnostních menšin v roce 2020

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty