Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

20. 10. 2020 12:44

Jednání Rady ze dne 11. září 2020

Program jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 11. září 2020

 1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro národnostní menšiny dne 6. února 2020
 2. Informace o postupu ve věci rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
 3. Informace k podnětu ukrajinské národnostní menšiny k obnově a zřízení kulturně-vzdělávacího centra
 4. Informace o přípravě nového nařízení vlády, které by nahradilo dosavadně platné nařízení vlády č. 98/2002 Sb.
 5. Informace o dotačních programech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Úřadu vlády ČR
 6. Nominace nového člena do dotační komise Ministerstva kultury
 7. Informace o schválení Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019
 8. Různé
 1. Informace o návštěvě poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
 2. Změna smluvního mechanismu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (pětiletý monitorovací cyklus)
 3. Informace o setkání paní zmocněnkyně s představiteli ruských národnostních spolků
 4. Postoj běloruské národnostní menšiny k dodržování lidských práv v Bělorusku a podnět k zajištění jazykových práv v České republice
 5. Informace k žádosti gruzínské národnostní menšiny o zastoupení v Radě
 6. Informace o plánovaném semináři ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
 7. Rasistický článek v Prostějovském večerníku z 29. června 2020

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X