Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

3. 3. 2022 11:51

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 7. 12. 2021

Dne 7.12.2021 se uskutečnilo online jednání Rady vlády pro národnostní menšiny.


Na programu byly následující body:

1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro národnostní menšiny na posledním zasedání dne 18. června 2021

2. Informace o postupu ve věci rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a ochrany chorvatského jazyka částí II Charty

3. Informace k situaci Chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanském hřbitově

4. Možnost (symbolického) navrácení občanství obětem komunistického režimu z řad národnostních menšin

5. Různé

a) Informace o jednání výboru pro dotační politiku

b) Podnět ukrajinské národnostní menšiny ke zřízení kulturně-vzdělávacího centra

c) Informace o dotačním řízení programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice na rok 2022.

d) Stručná informace o realizovaných a nerealizovaných projektech dotačního řízení v roce 2021 (vratky celé dotace spojené s Covid-19, změny rozpočtů).

e) Doplnění zástupců maďarské, romské, rusínské, ukrajinské a vietnamské národnostní menšiny do výběrové dotační komise MK v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice.

f) Informace ohledně vytvoření pozice zmocněnce pro romské záležitosti

g) Informace o stavu procesu začlenění gruzínské menšiny do Rady a plán za-členění

h) Diskuze k návrhu na povinné očkování

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X