Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

18. 5. 2023 9:51

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 30. 3. 2023

Dne 30.3.2023 se uskutečnilo jednání Rady vlády pro národnostní menšiny.

Na programu byly následující body:

1) Úvodní slovo zmocněnkyně vlády pro lidská práva

2) Příspěvek Bohdana Rajčince ohledně jednání zástupců ukrajinských spolků

3) Prezentace ČSÚ ke sčítání lidu: údaje s rozdělením na cizince a občany ČR a struktura dle náboženství

4) Výbor pro dotace – výsledky prvního jednání a schválení nového znění statutu

5) Výbor pro menšinové kultury a návrh na přípravu změny Zákona o právech příslušníků národnostních menšin

6) Různé

a. Příprava materiálu k ochraně moravské chorvatštiny dle Jazykové Charty

b. Informace o mezinárodní iniciativě na podporu menšinových památek a aktivity týmu řešícího právní problémy národnostních menšin na Právnické fakultě UK

c. Renominace členů do komise v dotačním programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X