Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

22. 11. 2023 14:20

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 19. 9. 2023

Dne 19.9.2023 se uskutečnilo jednání Rady vlády pro národnostní menšiny.

Na programu byly následující body:

 1. Úvodní slovo zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 2. Kontrola úkolů z minulého zasedání RVNM
 3. Boj proti dezinformacím ve vztahu k národnostním menšinám
 4. Pravoslavná část Olšanských hřbitovů (Nekropole ruské emigrace) a její současná situace
 5. Dostavba Chorvatského domu v Jevišovce – aktuální stav
 6. Poškozování práv spotřebitelů velkými firmami, zejména práv příslušníků menšin, kteří čelí sociálnímu vyloučení
 7. Výbor pro dotace – informace z jednání výboru
 8. PS pro řešení situace německých hrobů – informace z jednání PS
 9. Informace o jednání s ČSÚ  ke sčítání národnostních menšin – diskuze o možnostech nastavení sčítání
 10. Různé
  1. Menšinové památky a podpora Kolína na seznam světového dědictví UNESCO
  2. Aktuální materiály připravované pro Ministerstvo vnitra, týkající se menšinových otázek
  3. Renominace člena do komise v dotačním programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Zápis naleznete v příloze. 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty