Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

7. 10. 2009 16:13

Jednání Rady dne 8. října 2009

Program
1)      Personalia:
a)      Jmenování zástupce za Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí
b)      Informace o zástupci řecké menšiny v dotační komisi MŠMT (hlasování per rollam)
2)      Informace o dokumentech projednaných vládou:
a)      Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008
b)      Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2008
c)      Komentář České republiky ke Zprávě Výboru expertů pro Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou (MIN-LANG (2009) 7)
d)      Akční plán Aliance civilizací v České republice pro roky 2009 – 2010
3)      Státní rozpočet na rok 2010, dotační programy, aktuální vývoj:
a)      Resort financí
b)      Resort kultury
c)      Resort školství, mládeže a tělovýchovy
d)      Dotační program „Evropská charta regionálních či menšinových jazyků“
4)      Informace o analýze národnostně menšinových periodik
5)      Příprava publikace Výbory pro národnostní menšiny v kontextu aktuálních potřeb
6)      Dotazník pro Radu Evropy – financování národnostních menšin
7)      Různé

Usnesení č. 88:

Dne 4. června 2009 Rada vlády pro národnostní menšiny prostřednictvím elektronické pošty (hlasováním per rollam) vzala na vědomí obměnu člena Výběrové dotační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy za řeckou menšinu.

Usnesení č. 89:

Rada bere na vědomí informaci o dotačních programech; ohledně dotačního programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin navrhuje ministru kultury toto pořadí priorit: Umělecké aktivity, Kulturně vzdělávací a výchovné aktivity, Multietnické kulturní akce, Ediční činnost, dokumentace národnostní kultury.
Ohledně dotačního programu Podpora rozšiřování a přijímaní informací v jazycích národnostních menšin se přidává k návrhu Výboru pro dotační politiku, tj. ke snížení nákladovosti periodik prostřednictvím technických parametrů jednotlivých projektů/časopisů.
V dotačním programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin se rovněž připojuje k návrhu Výboru pro dotační politiku, a to především hledat úspory v položkách „platy manažerů“, „vybavení výpočetní technikou“ a „tisk publikací“.

Usnesení č. 90:

Rada bere na vědomí návrh změny člena za ruskou menšinu ve Výběrové dotační komisi MŠMT na dotační program Vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy tak, jak ji prezentoval místopředseda Rady, Igor Zolotarev.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty