Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

12. 5. 2009 14:42

Jednání Rady dne 6. května 2009

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny se uskutečnilo dne 6. května 2009 ve 13:00 hod. v budově Domu národnostních menšin (Vocelova ul. 3, Praha 2).

Program

1.      Jmenování zástupkyně za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Radě

2.      Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008

3.     Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2008

4.      Informace o Třetí periodické zprávě o plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

5.      Návrh na jmenování zástupce Jihomoravského kraje a hl. m. Prahy členy Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy

6.      Složení Rady – obměna zástupců za národnostní menšiny, jež jsou ve druhém funkčním období

7.      Chorvatské památníky v Dobrém Poli a Novém Přerově, památník sv. Cyrila a Metoděje v Mikulčicích

8.     Příspěvek ke sběru etnických dat – zákon o sčítání lidu (prezentace Ing. Morávkové z ČSÚ - viz příloha)

9.      Různé

Usnesení č. 82:

Rada vyjadřuje svou solidaritu se všemi, proti kterým jsou namířeny v současnosti rostoucí xenofobní a rasistické projevy některých politických uskupení. Zároveň vyzývá všechny příslušné orgány veřejné správy, aby vůči těmto uskupením postupovaly s vědomím jejich vážného ohrožování demokracie a sociální soudržnosti v České republice. Rada také apeluje na média, aby zodpovědně informovala o událostech spojených s extremismem a svou činností tyto postoje nepodporovala.

 

Usnesení č.83 :

Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování písemně zaslaných připomínek a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2008 pro jednání vlády.

 

Usnesení č.84:

Rada doporučuje svému předsedovi, aby předložil návrh Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2008 pro jednání vlády jako informaci členům vlády.

Usnesení č.85 :

Rada souhlasí se jmenováním Mgr. Jiřího Jandy (JM kraj) a Mgr. Romany Hrabákové (hl. m. Praha) členy Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy. Rada rovněž souhlasí se jmenováním Anny Chlebinové (ruská menšina) členkou Výboru pro dotační politiku.

 Usnesení č.86 :

Rada bere na vědomí informaci Ministerstva financí a Ministerstva kultury stran dotačních programů; doporučuje Radě vlády pro národnostní menšiny, resp. jejímu předsedovi:

a) aby ve spolupráci s ministrem kultury a ministrem financí při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2010 požádal o zachování položky v programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin ve výši 30 000 tis. Kč a současně zachování položky v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin ve výši 10 000 tis. Kč,

b) aby ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem financí při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2010 navrhl ponechat položku v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy ve výši 19 000 tis. Kč.

Rada pověřuje svůj Výbor pro dotační politiku, aby v dostatečném předstihu před jejím příštím jednáním připravil podklad pro diskusi nad prioritami dotačních programů, resp. jeho variantami podle podoby státního rozpočtu.

Usnesení č. 87:

Rada bere na vědomí změnu zástupce chorvatské menšiny ve Výběrové dotační komisi v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, jak je uvedena v zápisu z jednání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X