Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

30. 4. 2010 11:24

Jednání Rady dne 29. dubna 2010

Program
1.      Jmenování místopředsedy za veřejnou správu
2.      Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2009
3.      Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2009
4.      Dotační program podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků  - aktuální informace
5.      Informace o změně statutu Rady (aktuální legislativní postup)
6.      Informace o nové verzi Analýzy časopisů
7.      Informace o Alianci civilizací
8.      Informace o mediálních stereotypech týkajících se národnostních menšin
9.      Různé

Usnesení č.99 :

Rada doporučuje svému předsedovi, aby do funkce místopředsedy Rady vlády pro národnostní menšiny jmenoval zmocněnce vlády pro lidská práva, Michaela Kocába.

Usnesení č.100 :

Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek přednesených na jednání Rady a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2009 pro jednání vlády.

Usnesení č.101 :

Rada doporučuje svému předsedovi, aby předložil návrh Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2009 pro jednání vlády jako informaci členům vlády.

Usnesení č.102 :

Rada vlády přijímá Analýzu zpracovanou o. s. Média 007 s výhradami, které vznesly jednotlivé národnostní menšiny. 

Usnesení č.103 :

Rada vlády souhlasí s tím, aby příslušná příloha ve Zprávě byla doplněna o připomínky a vypořádání připomínek ze strany o. s. Média 007.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty