Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

9. 12. 2009 13:41

Jednání Rady dne 10. prosince 2009

Program jednání:
1.      Informace o Domu národnostních menšin v Praze
2.      Dotační programy na podporu organizací příslušníků národnostních menšin – resorty kultury a školství, mládeže a tělovýchovy (aktuální situace; obměna členů dotační výběrové komise Ministerstva kultury pro program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin)
3.      Dotační program podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků  - složení výběrové dotační komise
4.      Pracovní skupina pro otázky poválečného zestátnění majetku organizací polské národnostní menšiny
5.      Otázka názvu hydronyma Olše/Olza
6.      Informace o Alianci civilizací
7.      Prezentace menšin v médiích
8.      Různé

Usnesení č 91:

Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise v programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin tak, jak byly prezentovány zástupci menšin a resortem kultury a jak jsou uvedeny v tomto záznamu.

Usnesení č. 92

Rada bere na vědomí informace o dotačním programu podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a o složení hodnotitelské komise.

Usnesení č. 93

Rada vlády doporučuje starostům měst a obcí, jejichž správním obvodem protéká řeka Olše, aby s ohledem na historické skutečnosti, vyjádření Ministerstva vnitra k možnosti navrácení původního názvu řeky, mezinárodní ochranu hydronym a Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků uváděli názvy řeky na nápisech ve své kompetenci pokud možno vždy v původním tvaru „Olza“ nebo dvojjazyčně „Olše – Olza“, tj. novotvar i původní název.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty