Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

14. 3. 2006 15:36

Jednání dne 3. února 2003

Program:
1. Informace o aktuální situaci německé národnostní menšiny a o vybraných otázkách chorvatské a polské národnostní menšiny v ČR

Usnesení č. 27
Rada bere na vědomí Informaci o aktuální situaci německé národnostní menšiny a o vybraných otázkách chorvatské a polské národnostní menšiny v České republice a žádá předsedu, aby tento materiál po úpravách ve smyslu rozpravy předložil pro schůzi vlády jako informaci členům vlády.

Usnesení č. 28
Rada ukládá předsedovi, aby do 30. června 2003 ve spolupráci s příslušnými ministerstvy připravil návrhy opatření uvedené v části 7 pracovní verze Informace, která byla členům Rady zaslána jako podklad pro jednání dne 20. ledna 2003; po projednání s resorty bude materiál posléze připraven pro schůzi vlády ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty