Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

6. 4. 2006 10:13

Jednání dne 22. ledna 2004

Program:
1. Informace o dotačních programech v roce 2004
2. Návrh zástupců národnostních menšin do výběrové dotační komise Ministerstva kultury pro oblast podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
3. Změny v personálním složení Rady
4. Různé

Usnesení č. 34
a) Rada žádá zástupce národnostních menšin o zaslání stanoviska k návrhu statutu, jednacího řádu a složení výběrové dotační komise pro posuzovaní projektů se zaměřením na vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovu, pokud možno v co nejkratší době. Rada pak projedná otázku zastoupení příslušníků národnostních menšin v komisi na příštím jednání v březnu t.r. Rada proto navrhuje, aby do té doby komise zasedala v dosavadním složení.
b) Rada žádá svého předsedu, aby dopisem požádal ministryni školství, mládeže a tělovýchovy o stanovisko k rozhodnutí o změně statutu, jednacího řádu a složení komise.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty