Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

6. 4. 2006 10:36

Jednání dne 22. března 2004

Program:
1. Pracovní verze Druhé periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin RE
2. Pracovní verze dotazníku k Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků
3. Připomínky ke Statutu výběrové dotační komise MŠMT pro hodnocení projektů předložených v programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
4. Návrh na změny ve složení výběrových dotačních komisí (MK, MŠMT)
5. Národnostně menšinové vysílání ČT
6. Různé

Rada nepřijala žádné usnesení, nebyla usnášeníschopná.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty