Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

18. 3. 2006 13:19

Jednání dne 20. prosince 2001

Program:
1. Výběrové dotační řízení - projekty na vydávání periodického tisku národnostních menšin v roce 2002
2. Různé
a) Návrh na jmenování místopředsedy Rady; zástupce národnostních menšin
b) Informace o postupu prací na přípravě nařízení vlády o poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity národnostních menšin aj.

Usnesení č. 5
a) Rada souhlasí s návrhem pracovní skupiny pro výběrové dotační řízení na projekty periodického tisku národnostních menšin v roce 2002 vyřadit z výběrového dotačního řízení pro rok 2002 následující projekty na vydávání titulů: Ukrajinskyj ohlyad, Bulhaři, Vozroždenije, Podkarpatská Rus, Hatikva a Maskil, a to z důvodu nenaplnění věcných požadavků stanovených v podmínkách pro udělení dotací;
b) Rada souhlasí s návrhem pracovní skupiny pro výběrové dotační řízení na projekty periodického tisku národnostních menšin v roce 2002, konkrétní výši dotací na vydávání jednotlivých tiskovin, a doporučuje, aby Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2002 dotace na vydávání 18 periodik národnostních menšin v následující výši (titul / dotace v Kč):
Korene / 2 880 000
Listy 2002 / 3 148 000
Slovenské dotyky / 2 880 000
Slovenské rozhľady / 189 000
Głos Ludu / 4 600 000
Nasza Gazetka / 1 200 000
Kurier Praski / 216 000
Zwrot / 1 300 000
Amaro gendalos / 1 940 000
Kereka / 1 620 000
Romano hangos / 1 420 000
Romano kurko / 1 400 000
Landes-Zeitung / 2 200 000
Prager Volkszeitung / 2 100 000
Prágai tükör / 1 135 000
Porohy / 650 000
Roden glas / 548 000
Vesti / 574 000
celkem 30 000 000 Kč
c) Rada bere na vědomí doporučení pracovní skupiny pro výběrové dotační řízení na projekty periodického tisku národnostních menšin v roce 2002 a pověřuje svého předsedu, aby s ohledem na rozšíření počtu žadatelů organizací příslušníků národnostních menšin, které se uchází o poskytnutí dotace na vydávání periodického tisku národnostních menšin, při přípravě státního rozpočtu na rok 2003 navrhl navýšení částky na podporu vydávání periodického tisku národnostních menšin nejméně o 20%, tj. celkem nejméně 36 mil. Kč;
d) Rada bere na vědomí doporučení pracovní skupiny pro výběrové dotační řízení na projekty periodického tisku národnostních menšin v roce 2002 a stanovuje jako interní kritérium při posuzování žádostí o poskytnutí dotací na vydávání periodického tisku národnostních menšin v roce 2003 a dalších letech doporučit dotaci ze státního rozpočtu na vydávání nejméně jednoho a nejvíce čtyř periodik vydávaných v jazyce dané menšiny. Podmínkou pro udělení dotace je splnění všech věcných a formálních náležitostí předkládaných žádostí, stanovených poskytovatelem.

Usnesení č. 6
Rada doporučuje svému předsedovi jmenovat Vavřince Fójcika, zástupce z řad národnostních menšin, do funkce druhého místopředsedy Rady.

Usnesení č. 7
Rada pověřuje svého předsedu, aby požádal 1. náměstka ministra kultury, do jehož působnosti spadá problematika národnostně menšinových kultur, o doplnění členů poradního sboru pro otázky národnostní kultury MK o nové zástupce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty