Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

14. 3. 2006 15:29

Jednání dne 20. ledna 2003

Program:
1. Informace o aktuální situaci německé národnostní menšiny a o vybraných otázkách chorvatské a polské národnostní menšiny v ČR
2. Informace o výběrovém dotačním řízení MK ČR na projekty v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin v roce 2003
3. Různé

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s prozatímním vyřazením bodu č. 1 programu jednání, s tím, že písemné připomínky, které byly dodány do jednání Rady dne 20. ledna 2003, budou do materiálu zapracovány. K Informaci bude svoláno v nejbližší době další jednání Rady.

Usnesení č. 26
Rada vyjadřuje názor, že by bylo vhodné zařadit 27. leden mezi památné dny České republiky a doporučuje předsedovi Rady, aby učinil kroky vedoucí k vyhlášení 27. ledna za památný den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty