Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

6. 4. 2006 10:52

Jednání dne 20. května 2004

Program:
1. Návrh Druhé periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin
2. Návrh Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2003
3. Návrh specifického závazného ukazatele na aktivity příslušníků národnostních menšin na rok 2005
4. Různé

Usnesení č. 35
Rada projednala návrh Druhé periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin a doporučuje předsedovi Rady, aby po zapracování projednaných připomínek a po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení předložil materiál pro schůzi vlády.

Usnesení č. 36
Rada projednala návrh Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2003 a doporučuje předsedovi Rady, aby po zapracováni projednaných připomínek a po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení předložil materiál pro schůzi vlády.

Usnesení č. 37
Rada ukládá předsedovi Rady, aby s ministry kultury, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí a financí projednal návrh konkrétní výše specifického závazného ukazatele v příslušných kapitolách návrhu státního rozpočtu na rok 2005 na aktivity příslušníků národnostních menšin, včetně specifického závazného ukazatele na podporu integrace příslušníků romské komunity.

Usnesení č. 38
Rada projednala návrh Zprávy o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2003 a doporučuje předsedovi Rady, aby po připomínek předložil materiál pro schůzi vlády jako informaci členům vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty