Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

6. 4. 2006 11:11

Jednání dne 2. března 2005

Program:
1. Jmenování místopředsedů Rady vlády pro národnostní menšiny
2. Informace zástupců příslušných resortů o dotačních programech zaměřených na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin a multikulturní výchovy a podporu integrace příslušníků romské komunity
3. Informace o připravované ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
4. Rekonstrukce výborů Rady a dotačních grémií Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
a) Výbor Rady pro dotační politiku
b) Výbor Rady pro spolupráci s orgány samosprávy
c) Dotační komise Ministerstva kultury pro program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
d) Dotační komise Ministerstva kultury pro program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin
e) Dotační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin, mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin a multikulturní výchovy
5. Informace zástupců Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o složení a činnosti poradních sborů pro otázky národnostních menšin
6. Různé

Rada nepřijala žádné usnesení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X