Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

14. 3. 2006 12:56

Jednání dne 19. dubna 2001

Program:
1. Informace o legislativním procesu projednávání vládního návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 778)
2. Informace o postupu prací, týkajících se vypracování zásad poskytování dotací ze státního rozpočtu na vydávání menšinového tisku
3. Zpráva o vydávání národnostního tisku, na který byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu v roce 2000
4. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty