Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

18. 3. 2006 15:47

Jednání dne 15. října 2003

Program:
1. Návrh zákona o zřízení Muzea romské kultury v Brně
2. Informace o dotačních programech MK a MŠMT ČR na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin v roce 2004
3. Návrh zástupců národnostních menšin do výběrové dotační komise Ministerstva kultury pro oblast podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Usnesení č. 32
a) Rada ukládá sekretariátu Rady bezprostředně postoupit MK připomínky členů Rady k návrhu zákona o zřízení Muzea romské kultury v Brně;
b) Rada doporučuje předložit návrh zákona o zřízení Muzea romské kultury v Brně k projednání vládě po zapracování připomínek.

Usnesení č. 33
a) Rada navrhuje MK odvolat zástupce za bulharskou a ruskou národnostní menšinu ve výběrové dotační komisi pro posuzování projektu v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin;
b) Rada navrhuje MK jmenovat za bulharskou národnostní menšinu Alexandra Slavkova a za ruskou národnostní menšinu Andreje Fozikoše novými členy výběrové dotační komise pro posuzování projektu v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty