Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

17. 3. 2006 15:42

Jednání dne 15. května 2003

Program:
1. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2002
2. Příprava návrhu specifického závazného ukazatele na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity v návrhu státního rozpočtu na rok 2004
3. Informace o zasedáních výborů Rady dne 25. března 2003
4. Informace k národnostně menšinovému vysílání v ČT
5. Různé

Usnesení č. 29
Rada doporučuje předsedovi Rady předložit Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2002 pro schůzi vlády po zapracování projednaných připomínek a po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení.

Usnesení č. 30
Rada ukládá předsedovi Rady, aby s ministrem kultury, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem práce a sociálních věcí a ministrem financí projednal návrh konkrétní výše specifického závazného ukazatele v příslušných kapitolách návrhu státního rozpočtu na rok 2004 na aktivity příslušníků národnostních menšin, včetně specifického závazného ukazatele na podporu integrace příslušníků romské komunity, a to ve struktuře uvedené v tomto záznamu.

Usnesení č. 31
Rada doporučuje poskytovateli dotací vydavatelům národnostně menšinového periodického tisku - Ministerstvu kultury vyhlásit dodatečné výběrové dotační řízení v programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, a to v co nejkratší době.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty