Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

15. 3. 2006 13:59

Jednání dne 14. května 2002

Program:
1. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001
2. Vysílání programů s národnostně menšinovou tematikou v ČT
3. Ustavení Výboru Rady pro dotační politiku (a) a Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy (b)
4. Informace o návrhu dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity v roce 2003
5. Různé

Usnesení č. 13
Rada doporučuje předložit Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001 vládě, a to po zapracování připomínek.

Usnesení č. 14
a) Rada doporučuje návrh na jmenování členů Výboru Rady pro dotační politiku, uvedených v bodu 3 a);
b) Rada doporučuje návrh na jmenování členů Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy, uvedených v bodu 3 b);
c) předsedy a místopředsedy obou Výborů navrhnou jejich členové uvedení v bodu 3 a) i 3 b) na prvním jednání těchto Výborů.

Usnesení č. 15
Rada pověřuje sekretariát, aby po vyjasnění technicko-organizačních záležitostí pracoval na přípravě semináře "Média a menšiny".

Usnesení č. 16
Rada vlády pro národnostní menšiny s uspokojením konstatuje, že ve volebním období 1998-2002 došlo v otázce národnostně menšinové politiky státu k výraznému pozitivnímu posunu, za což vládě děkuje.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty