Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

16. 4. 2007 9:48

Jednání dne 12. dubna 2007

Program:

1. informace o jmenování nových členů Rady,
2. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků - informace o vstoupení v platnost pro Českou republiku dne 1. března 2007,
3. schválení novely nařízení vlády č. 98/2002 Sb.,
4. dotační programy resortů MK a MŠMT na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin v roce 2007,
5. podněty k činnosti výboru Rady pro dotační politiku a výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy,
6. podněty k činnosti pracovní skupiny pro národnostně menšinové televizní vysílání,
7. informace o přípravě Zprávy o situaci národnostních menšin v roce 2006,
8. různé.

Usnesení č. 54:
Jmenování místopředsedů Rady se přesouvá na příští jednání Rady.


Usnesení č. 55
Rada schvaluje
1. změnu Jednacího řádu Rady, a to v čl. 1 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 a odst. 3,
2. změnu Statutu Výboru Rady pro dotační politiku, a to v čl. 1 odst. 2, čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 2 písm. c) a čl. 8 odst. 3,
3. změnu Jednacího řádu Výboru Rady pro dotační politiku, a to v čl. 4 odst. 4,
4. změnu Statutu Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy , a to v čl. 1 dost. 2, čl. 2 odst. 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 8 odst. 3,
5. změnu Jednacího řádu Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy, a to v čl. 4 odst. 4.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty