Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

14. 3. 2006 13:03

Jednání dne 12. června 2001

Program:
1. Informace o legislativním procesu projednávání vládního návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 778)
2. Stanovisko Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně České republiky
3. K postupu prací, týkajících se vypracování zásad poskytování státních dotací na vydávání menšinového tisku
4. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty