Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

18. 3. 2006 13:56

Jednání dne 11. prosince 2002

Program:
1. Informace o výběrovém dotačním řízení MK - program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin pro rok 2003
2. Informace o přípravě výběrových dotačních řízení na projekty pro rok 2003 - podpora aktivit příslušníků národnostních menšin v ČR (kulturní aktivity, vzdělávání a integrace příslušníků romské komunity)
3. Projednání návrhů na jmenování místopředsedů Rady
4. Informace o přípravě ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Usnesení č. 22
Rada bere na vědomí informaci zástupce MK o průběhu výběrového dotačního řízení MK v programu “podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin”.

Usnesení č. 23
Rada bere na vědomí informace zástupců MŠMT a MK o průběhu přípravy výběrového dotačního řízení MK v programech “podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin” a “podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy”.

Usnesení č. 24
Rada navrhuje jmenovat do funkce místopředsedy Rady za národnostní menšiny zástupkyni romské národnostní menšiny, Jarmilu Balážovou.

Usnesení č. 25
Rada bere na vědomí informaci MZV o přípravě ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a pověřuje sekretariát Rady, aby na její příští jednání připravil přehled stanovisek výborů pro národnostní menšiny na úrovni obcí a krajů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty