Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Jednání Rady:

Podle odst. 2 čl. 4 Statutu Rady její předseda svolává a řídí jednání Rady.

Jednání Rady se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

Na návrh jedné třetiny členů Rady svolá předseda Rady mimořádné jednání Rady tak, aby se uskutečnilo do tří týdnů od podání návrhu.