Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

19. 3. 2003 0:00

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin na rok 2003 (Ministerstvo kultury)

Výsledky výběrového řízení 2003

Kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin[1]

požadavek projekt

OS celkem

schválená dotace

OS celkem

bulharská

Sdružení pro Bulharsko, Brno

Bulharské kulturní dny + výstava + fotosoutěž

140 000

140 000

0

0

"Vazraždane" Praha

Kulturní aktivity

132 000

132 000

40 000

40 000

chorvatská

Sdruž. občanů chorvatské národnosti Grygov

13. Chorvatský kulturní den

Zřízení expozice o chorvatské národnostní menšině na jižní Moravě

169 850

145 000

70 000

50 000

99 850

95 000

maďarská

Svaz Maďarů žijících v českých zemích Praha

Kulturní, informační a dokumentační činnost

Dny maďarské kultury

Celostátní kulturní a vzdělávací setkání příslušníků maďarské menšiny

850 500

523 000

493 500

262 000

95 000

německá

Kult. sdruž. obč. německé národnosti Praha

Péče o kulturní dědictví a zachování lidových tradic německé menšiny na území ČR

50 000

50 000

40 000

40 000

Organizace Němců v západ. Čechách Plzeň

Hudba sbližuje

15 000

15 000

0

0

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Praha

Velké setkání lidového umění a kultury němec-ké menšiny a přátel Němců ze všech regionů

270 000

270 000

200 000

200 000

Svaz Němců, regionální skupina Hřebečsko

Moravská Třebová

Dny česko - německé kultury

Německé lidové tance - taneční soubor Hřebečsko

188 500

80 000

92 000

35 000

96 500

45 000

Svaz Němců, region Chebsko

Víkendový seminář - Chebské lidové tance

Koncert "Hudba nezná hranic"

Víkendový seminář - Chebské lidové kroje

150 000

50 000

40 000

20 000

70 000

15 000

40 000

15 000

Svaz Němců - severní Morava, Orlické hory Šumperk

Den lidové kultury, německé menšiny

Kulturně-vzdělávací a výchovný seminář

37 500

20 000

30 000

15 000

7 500

5 000

Svaz Němců - Liberec, Lužice - Severní Čechy

Vánoční oslava 2003

Česko-německé kulturní odpoledne 2003

Kulturně vzdělávací seminář 2003

27 500

25 000

10 000

9 000

10 000

9 000

7 500

7 000

Kruh přátel Německa, Kravaře

Vydání MC/CD s německými lidovými písněmi

Vědecká konference "Historie Slezska ..."

286 000

30 000

90 000

30 000

196 000

0

polská

ARS MUSICA, Český Těšín

Popularizace sborového zpěvu, lidové hudby a divadelních forem ...

Pořízení stejnokrojů pro CANTICUM NOVUM

205 000

120 000

125 000

80 000

80 000

40 000

COLLEGIUM CANTICORUM, Český Těšín

Rozvoj umění sborového zpěvu

110 000

40 000

110 000

40 000

Dům kultury - Sdružení uměleckých a záj-mových aktivit, Třinec

Podpora činnosti Polského PS HUTNIK

Literární soutěže a přednášky pro mládež a dospělé

125 000

55 000

70 000

30 000

55 000

25 000

GORÓLE, Mosty u Jablunkova

Mezinárodní přehlídka lidových kapel a folklór-ních souborů

45 000

40 000

45 000

40 000

Kongres Poláků v České republice, Č. Těšín

Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR

Perspektiva 21

Takoví jsme 2003 - celoroční prezentace

1 027 000

550 000

405 000

250 000

266 000

150 000

356 000

150 000

Matice školská v ČR, Český Těšín

VIII. Festival dětské písně

146 000

30 000

146 000

30 000

Polský kulturně-osvětový svaz v ČR

Český Těšín

Kulturně-osvětová činnost

Loutkové divadlo BAJKA

Publikační činnost 2003- Kalendarz Ślaski 2003

2 730 000

1 150 000

1 570 000

300 000

970 000

800 000

190 000

50 000

Sdružení přátel polské knihy, Český Těšín

Výstavy polské knihy a doprovodné literární akce

107 000

107 000

50 000

50 000

romská

Demokratická aliance Romů ČR

Valašské Meziříčí

Romská píseň 2003

JEKHETANE - Společně (5. ročník soutěže)

916 300

200 000

517 300

150 000

399 000

50 000

Dětský hudební a taneční soubor Cikne čhave, Nový Jičín

Zakoupení hudební aparatury[2]

Komunitní centrum Chánov, Most

Romská píseň 2003

140 000

140 000

30 000

30 000

Nedrog, Rakovník

Romský kulturní festival

100 000

100 000

0

0

OS Romodrom, Praha

Klub 22 Uhříněves2

OS Slovo 21, Praha

Světový romský festival KHAMORO 2003

350 000

350 000

200 000

200 000

OS Žijeme spolu ve 4. ZŠ v Sokolově

Poznávání kulturních památek a účast na romských festivalech[3]

70 000

70 000

Romská misie, Plzeň - město

Pačav devla2

ROS - klub, Hořice v Podkrkonoší

Romové, mládež a kulturně hudební tradice

68 160

20 000

68 160

20 000

Romské sdružení občanského porozumění Nymburk

Romské knihy v Romském kruhu

31 500

31 500

0

0

Romské sdružení Šluknov

Kulturní aktivity2

50 000

50 000

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR, Zlín

Jdeme dlouhou cestou2

81 000

81 000

Společnství (Jan 10), Dolní Žandov

Kulturně vzdělávací a výchovné aktivity v romském integračním centru Khamoro Chodov2

50 000

50 000

Společenství Romů na Moravě, Brno

Romská hudební dílna a multikulturní festival2

Eduard Oláh - romský výtvarník

65 000

65 000

40 000

40 000

Společnost přátel časopisu Romano džaniben Praha

Vydávání sborníku Romano džaniben

250 000

250 000

200 000

200 000

rusínská

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Praha

Češi, Rusíni a Podkarpatská Rus

32 000

32 000

32 000

32 000

Folklorní soubor Skejušan, Chomutov

Setkání Rusínů

10 000

10 000

10 000

10 000

ruská

Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR

Úskalí adaptace - cyklus besed[4]

167 000

167 000

Ruský institut, Pardubice

Publikace "Česko, Rusko - období 1985-2002"

Publikace "Život českého reemigranta z Ruska .."

Prezentace o.s. Ruský institut a časopis Vesti ...

690 718

110 000

152 768

0

464 100

80 000

73 850

30 000

řecká

Asociace řeckých obcí v ČR, Bohumín

Významné dny řeckého národa

Minifestival AŘO v ČR

Výroba a distribuce videopořadu Řecká paměť"

814 500

100 000

509 000

80 000

44 500

20 000

261 000

0

Lyceum Řekyň, Brno

Řecké národní kroje

Řecké tance

130 000

85 000

35 000

35 000

95 000

50 000

slovenská

ČeskoSlovenská scéna, Praha

Provoz divadelní ČeskoSlovenské scény

240 000

50 000

240 000

50 000

Folk. sdružení PÚČIK, Brno

Tradice a zvyky slovenského lidu uchované v lidových písních a tancích

Děti a tradice

Návraty ke kořenům

183 500

130 000

61 000

45 000

53 000

35 000

69 500

50 000

Folklorní soubor Šarvanci, Praha

FS Šarvanci a slovenský folklór v Praze 2003

Mládež a tradice slovenského folklóru

245 700

0

165 200

0

80 500

0

Klub slovenské kultury, Praha

Rozvoj kultury slovenské národnostní menšiny v ČR ...

2 170 000

1 230 000

1 870 000

980 000

Dokumentační středisko

300 000

250 000

Limbora - slovenské folklórní sdružení Praha

SFZ Limbora v roce 2003

MFF Praha - srdce národů 2003

SFZ Limbora - prostory pro činnost

1 178 000

180 000

334 000

50 000

334 000

80 000

510 000

50 000

Obec Slováků v ČR, Praha

Klub Koreňov

Jánošíkův dukát - 5. ročník

Webové stránky OS v ČR

243 000

140 000

73 000

40 000

80 000

70 000

90 000

30 000

Slovensko- český klub, Praha

Klubové večery Slovenských dotykov

Dny slovenské kultury v ČR

Vydání knihy "Viktor Čársky: ..."

485 000

170 000

110 000

60 000

270 000

60 000

105 000

50 000

Spolok Detvan, Praha

Pražské studentské sportovní hry národnostních menšin

110 000

0

110 000

0

ukrajinská

Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny Praha

Činnost ukrajinských pěveckých sborů

Regionální činnost SUPU

Ukrajinský věstník

266 000

50 000

126 000

40 000

70 000

10 000

70 000

0

Ukrajinská iniciativa v ČR, Praha

Ukrajinský kulturní kaleidoskop pro rok 2003

Ukrajinci v Čechách včera, dnes a zítra

www.Ukrajinci v ČR

1 292 030

430 000

534 000

400 000

541 030

217 000

30 000

ostatní + multietnické

Krajanské sdr. Číňanů žijících v ČR, Praha

Tradiční letní čínské svátky4

Kultura do města, Kutná Hora

Mosaika národů

Multikulturní knihovna

208 000

0

82 000

0

126 000

0

Matice slezská, Opava

XXIV. Slezské dny

XI. Festival Na pomezí

718 200

100 000

423 500

100 000

294 700

0

Mládež pro interkulturní porozumění Brno

Multikulturní průvodce Brnem

88 000

0

88 000

0

Národy Podyjí, Mikulov

IV. přehlídka kultur národů Podyjí

50 000

25 000

50 000

25 000

Sdruž. folklórního souboru Jackové dětem Jablunkov

V. roč. mezinárodního dětského festivalu

69 300

10 000

69 300

10 000

Sdružení vietnamsky hovořících občanů ČR, Praha

Večery českého, vietnamského, romského a ukra-jinského folklóru pro žáky ZŠ a jejich rodiče

125 000

0

125 000

0

Slovácký krúžek v Brně, Brno

Jevištní prezentace lidové kultury národnostních menšin

350 000

350 000

350 000

350 000

Společnost přátel jižních Slovanů v ČR Brno

Kulturní, výstavní, přednášková a literární činnost multietnického charakteru

158 396

50 000

158 396

50 000

Jiné subjekty (předkladatelem není OS)

Archa - účelové zařízení Křesťanského společenství Prostějov

Lačho hiros 2003 - program tolerance2

80 000

Diecézní charita Hradec Králové

Zájmové kulturně vzdělávací a výchovné aktivity pro žadatele o azyl

150 000

0

Drom romské středisko, Brno (příspěvková organizace)

Kabinet romistiky a romského jazyka

269 880

0

Eurosound umělecká agentura s.r.o., Praha

Barevný svět aneb dětský festival

100 000

30 000

Charita Zlín

Pořádání multietnických večerů v Klubu2

75 700

Klub kultury, o.p.s., Třinec

Melpomenki

34 000

30 000

Kulturní a společenské středisko, Č. Těšín

Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu

100 000

0

Muzeum romské kultury, o.p.s., Brno

Muzeum romské kultury, o.p.s.

4 225 933

1 100 000

Ryšavý Zdeněk, Ing., Praha

Romský informační servis

550 000

0

Štěpán Josef, PhDr., Mnichovo Hradiště

Vražda ve zvláštní škole (detektivní román)

343 000

0

Zahradnik Stanislav, Třinec

Bibliografie polského tisku na českém Těšínsku(Zaolzí) 1918 - 2002

12 000

10 000

Základní škola s polským jazykem vyučovacím Třinec

Festival "S písní do Evropy"

100 000

0

Zvláštní škola, Horní Slavkov

Přehlídka pěveckých souborů zvláštních škol

8 000

0


 

Dotace pro národnostní menšinu (tis. Kč)

občanská sdružení:

bulharská

40

chorvatská

145

maďarská

523

německá

445

polská

2 035

2 075

romská

690

1 970

rusínská

42

ruská

110

řecká

185

slovenská

1 900

ukrajinská

480

ostatní + multietnické akce

535

565

jiné subjekty (mimo OS)

1 170

z toho 40 - polská

1 100 - romská

30 - ostatní

c e l k e m

8 300[1]V případě, že bylo oceněno několik projektů 1 žadatele a je uvedena pouze celková výše dotace, bude její rozdělení dohodnuto před vydáním rozhodnutí

[2] přeřazeno do "Integrace romské komunity"

[3] komise doporučila přeřadit projekt do "Integrace romské komunity"

[4] komise doporučila přeřadit projekt do "Integrace cizinců"

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X