Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

7. 4. 2006 14:55

MINISTERSTVO KULTURY

Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin (peridodika a elektronická média)

Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti, a vedle toho též provozování rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti.

Přehled čerpání dotací v letech 1999 - 2005 (periodika, elektronická média).

Archiv vyhlášených výběrových řízení.

Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin a podpora integrace romské komunity

V souvislosti s kulturními aktivitami byla v roce 2002 na Ministerstvu kultury ustavena Komise pro hodnocení příslušných projektů zaměřených na kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin, která je podobně jako dosavadní poradní sbor pro otázky národnostní kultury poradním orgánem 1. náměstka ministra kultury. Úkolem tohoto grémia je sledovat a vyhodnocovat kulturní potřeby příslušníků národnostních menšin, zejména pak posuzovat příslušné projekty přihlášené do výběrového řízení. Na rozdíl od poradního sboru pro otázky národnostně menšinové kultury jsou členy komise zástupci dalších národnostních menšin - bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské a ukrajinské.

Obsahem projektů, přihlášených do výběrového dotačního řízení na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice, mohou být
- umělecké aktivity,
- kulturně vzdělávací a výchovné aktivity,
- studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic,
- dokumentace národnostní kultury,
- ediční činnost,
- multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie).

Přidělená dotace v programu podpory kulturních aktivit národnostních menšin v roce 2005, 2004, 2003, 2002 a 2001.

Graf rozdělení dotací za roky 2001 - 2004

Archiv vyhlášených výběrových řízení.


Program integrace romské komunity

Cílem programu je vyrovnávání podmínek příslušníků romské komunity, s důrazem na zamezení společenského vylučování příslušníků romské komunity, postavení romských žen a zajištění spoluúčasti Romů při zavádění integračních programů, vytváření důvěry, porozumění a tolerance ve společnosti, poznání historie a tradic romské kultury, zlepšení komunikace mezi romskou komunitou a většinovou společností.

Podpora projektů se týká zejména společenských a kulturních aktivit organizací romské komunity

Přidělené dotace programu Integrace romské komunity v roce 2005, 2004, 2003, 2002.

Archiv vyhlášených výběrových řízení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X