Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Mezinárodní dokumenty

2. 6. 2006 13:32

Evropská Charta regionálních či menšinových jazyků

Dokumenty k průběhu ratifikačního procesu

O přípravě ratifikace Charty vyšel článek v časopisu Veřejná správa (číslo 46, ročníku 2005).


Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992: usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574 s přílohou Prohlášení České republiky týkající se splnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; důvodová zpráva (viz příloha); anglický text charty, její český překlad (viz níže), výkladová zpráva (dokument pdf; 226 kB; publikováno 9. prosince 2005).


Překlady Charty ve 49 jazycích.


Přehled monitorovacích zpráv k plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Přistoupením k Evropské chartě se Česká republika zároveň zavázala k odevzdávání pravidelných monitorovacích zpráv o plnění závazků plynoucích z úmluvy.

1. monitorovací cyklus

typ dokumentu česky anglicky

Periodická zpráva

dne 25. února 2008 schválena vládou (usnesení č. 172)

Doplněk

zde

zde

 

zde

Hodnotící zpráva zde zde

Komentář

26. srpna 2009 schválen vládou  (usnesení č. 1060)

zde zde
Doporučení Výboru ministrů zde zde

2. monitorovací cyklus

typ dokumentu česky anglicky

Periodická zpráva

8. června 2011 schválena vládou

(usnesení č. 425)

zde zde
Hodnotící zpráva zde zde

Komentář

12. září 2012 schválen vládou (usnesení č. 673)

zde  
Doporučení Výboru ministrů zde zde

3. monitorovací cykus

typ dokumentu česky anglicky

Periodická zpráva

14. července 2014 schválena vládou

(usnesení č. 573)

zde zde
Hodnotící zpráva zde zde

Komentář

23. září 2015 schválen vládou

(usnesení č. 760)

zde zde
Doporučení Výboru ministrů zde zde

4. monitorovací cyklus

typ dokumentu česky anglicky

Periodická zpráva

8. ledna 2018 schválena vládou

(usnesení č. 20)

zde zde
Hodnotící zpráva zde zde
Komentář    
Doporučení Výboru ministrů zde zde
Informace o provádění doporučení pro okamžitá opatření zde zde
Hodnocení Výboru expertů týkající se Provádění doporučení pro okamžitá opatření  zde zde

Doporučení Výboru ministrů týkající se Provádění doporučení pro okamžitá opatření 

zde zde

5. monitorovací cyklus

typ dokumentu česky anglicky

Periodická zpráva

14. prosince 2022 schválena vládou

(usnesení č. 1054)

zde zde
Hodnotící zpráva    
Komentář    
Doporučení Výboru ministrů    
Informace o provádění doporučení pro okamžitá opatření    
Hodnocení Výboru expertů týkající se Provádění doporučení pro okamžitá opatření     

Doporučení Výboru ministrů týkající se Provádění doporučení pro okamžitá opatření 

 
 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X