Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Rady

10. 10. 2008 13:43

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007

Byla připravována sekretariátem, zástupci národnostních menšin a příslušnými orgány státní správy a samosprávy od začátku tohoto roku. Dne 12. května 2008 byla projednána Radou a po připomínkovém řízení byla dne 31. května 2008 předložena pro schůzi vlády. Ta ji projednala dne 27. června 2008 a přijala k ní usnesení č. 742.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X