Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Rady

30. 5. 2007 10:25

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006Byla připravována sekretariátem, zástupci národnostních menšin a příslušnými orgány státní správy a samosprávy od začátku tohoto roku. 17. května 2007 byla projednána Radou a po připomínkovém řízení byla dne 31. května 2007 předložena pro schůzi vlády. Ta ji projednala dne 11. června 2007 a přijala k ní usnesení č. 637.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X