Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Rady

8. 6. 2006 11:06

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005


Byla připravována sekretariátem, zástupci národnostních menšin a příslušnými orgány státní správy a samosprávy od začátku tohoto roku. 17. května 2006 byla projednána Radou a po připomínkovém řízení byla dne 31. května 2006 předložena pro schůzi vlády. Ta ji projednala dne 7. června 2006 a přijala k ní usnesení č. 689.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X