Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Rady

3. 6. 2008 15:24

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2007

Dokument připravený sekretariátem Rady, schválený dne 12. května na jejím jednání (usnesením č. 69), předložený pro informaci vládě na jednání dne 2. června 2008.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X