Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Rady

30. 5. 2007 10:15

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2006

Dokument připravený sekretariátem Rady, schválený dne 17. května na jejím jednání (usnesením č. 58), předložený pro informaci vládě na jednání dne 30. května 2007.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X