Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Činnost Rady vlády pro národnostní menšiny - Ukrajinci

1993 - 1997

  • státní dotace na periodikum POROHY (do současnosti)
  • ukrajinská menšina sehrála ve sledovaném období významnou roli zejména na poli spolupráce mezi jednotlivými národnostními menšinami a jejich společnými aktivitami v Praze
  • dotační politika Ministerstva kultury vůči ukrajinským občanským sdružením

Nejvýznamnější organizace

  • UKRAJINSKÁ INICIATIVA V ČESKÉ REPUBLICE
    Praha (registrace MV dne 13.6.1994)