Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Činnost Rady vlády pro národnostní menšiny - Slováci

1993 - 1996

 • po rozdělení federace se aktivity slovenské národnostní menšiny teprve formují (Rada pro národnosti spolupracovala především s neformálním Fórem slovenských aktivit, které sdružuje všechna občanská sdružení Slováků v ČR)
 • jednou z priorit je záměr zřízení slovenského gymnázia v Praze (otevření prvních ročníků reálné ve školním roce 1996/97)
 • snahy o založení slovenského divadla v Praze
 • dotační politika Ministerstva kultury vůči slovenským občanským sdružením
 • v letech 1994 - 1996 státní dotace na vydávání tří slovenských periodik - DŽAVOT (pod novým titulem KORENE), SLOVENSKÉ LISTY a SLOVENSKÉ ROZH·ADY
 • působení Základní školy s vyučovacím jazykem slovenským v Karviné

1997

 • státní dotace na vydávání tří slovenských periodik - SLOVENSKÉ LISTY, SLOVENSKÉ DOTYKY a KORENE (do současnosti)
 • zástupce slovenské národnostní menšiny v Radě pro národnosti prezentoval národnostní politiku ČR na semináři Rady Evropy ve Slovinsku (Brdo, 1. - 2. prosince 1997)

Nejvýznamnější organizace

 • KLUB SLOVENSKÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE (Klub slovenskej kultúry v ČR)
  Praha (registrace MV dne 27.11.1990)
 • DEMOKRATICKÁ ALIANCE SLOVÁKŮ (Demokratická aliancia Slovákov)
  Praha (registrace MV dne 24.6.1993)
 • OBEC SLOVÁKŮ V ČESKÉ REPUBLICE (Obec Slovákov v ČR)
  Praha (registrace MV dne 29.12.1992)
 • SVAZ SLOVÁKŮ V ČESKÉ REPUBLICE (Zväz Slovákov v ČR)
  Praha (registrace MV dne 21.1.1993)
 • ČESKO-SLOVENSKÝ KLUB KOŘENY (Slovensko-český klub Korene)
  Praha (registrace MV dne 3.7.1996)
 • FÓRUM SLOVENSKÝCH AKTIVIT (neformální společenství)