Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Činnost Rady vlády pro národnostní menšiny - Ostatní

Ostatní

  • malé národnostní menšiny (např. Řekové a Chorvati) nejsou sice zastoupeny v Radě pro národnosti, ale Rada průběžně spolupracuje s Ministerstvem kultury při poskytování dotací na kulturní aktivity těchto menšin
  • Sekretariát Rady je rovněž v operativním styku s organizacemi národnostních menšin jako je Svaz Chorvatů v České republice, Svaz řeckých obcí v České republice, Bulharský kulturní klub apod.
  • Neformální kontakt probíhal v rámci sekretariátu Rady pro národnosti i s některými osobnostmi např. z řad Vietnamců, Židů apod.; zejména kontakty s vietnamskou skupinou jsou jednou s otevřených otázek, jíž bude v budoucnu nutné věnovat zvýšenou pozornost
  • o státní dotaci na vydávání národnostního periodika požádala koncem roku 1997 řecká národnostní menšina, pro formální nedostatky bylo však doporučení finančního příspěvku odloženo