Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Činnost Rady vlády pro národnostní menšiny - Němci

1993 - 1996

 • jednání o případné podobě vlastního národnostního školství; ve stávajícím právním rámci a s ohledem na disperzní usílení Němců v ČR nebylo možné tento problém uspokojivě uzavřít
 • opakované požadavky představitelů německé menšiny o restituci majetku občanů ČR německé národnosti s ohledem na tzv. Benešovy dekrety; i když v Radě pro národnosti byla tato otázka předkládána, právní rámec restitucí nedává možnost těmto požadavkům vyhovět
 • dotace periodikům německé národnostní menšiny - PRAGER VOLKSZEITUNG a PRAGER ZEITUNG, od roku 1996 LANDES-ANZEIGER (do současnosti)

1997

 • dotační politika Ministerstva kultury vůči německým národnostním sdružením
 • postavení a činnosti organizací příslušníků německé národnostní menšiny (prezentováno na výjezdním jednání Rady v Evropském domě setkávání v Šumperku (regionální Svaz Němců Severní Morava - Orlicko) ve dnech 28. a 29. dubna 1997
 • Sekretariát Rady - účast na českoněmeckém semináři "Jihlavské dny" (Ackermann-Gemeinde & Nadace Bolzano)

Nejvýznamnější organizace

 • SHROMÁŽDĚNÍ NĚMCŮ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU (Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien)
  Praha (registrace MV dne 14.8.1990)
 • KULTURNÍ SDRUŽENÍ OBČANŮ ČR NĚMECKÉ NÁRODNOSTI (Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität der ČR)
  Praha (registrace MV dne 13.11.1990)