Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

27. 4. 2010 13:22

Změna usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574 k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148)

Dne 27. dubna 2010 vláda schválila svým usnesením č. 315 změnu usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2005 č. 1574 k návrhu na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992.
Znamená to, že příjemci dotace na podporou implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků mohu být vedle obcí také občanská sdružení, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, vysoké školy, církevní právnické osoby a obecně prospěšné společnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X