Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

24. 2. 2020 14:36

Zápis ze zasedání Rady ze dne 6. 2. 2020

Program jednání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 6.2.2020

 1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro národnostní menšiny dne 22. října 2019
 2. Podnět Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání
 3. Informace o postupu ve věci rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
 4. Informace o postupu ve věci zavedení hlášení v polském jazyce na železničních nádražích a zastávkách
 5. Podnět ukrajinské národnostní menšiny ke zřízení kulturně-vzdělávacího centra
 6. Informace o dotačních programech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Úřadu vlády ČR
 7. Informace o přípravě Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019
 8. Různé
 1. Diskuse k žádosti o odstranění tvrdosti zákona ve věci přiznání odpracovaných let českého občana ruské národnosti
 2. Informace o jednání se zástupci města Jablonce nad Nisou a Chebu ve věci zřízení tříd s německým jazykem vyučovacím
 3. Informace o návštěvě poradního orgánu Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
 4. Ohrožení existence Polské školy sv. Hedviky u Velvyslanectví Polské republiky v Praze
 5. Informace týkající se ruské národnostní menšiny

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty