Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

30. 4. 2019 14:08

Jednání Rady dne 28. března 2019

Jednání Rady dne 28. března 2019

Program:

1.         Problematika udělování státního občanství ČR z pohledu národnostních menšin

2.         Možnosti systémového řešení péče o německé (i další) hroby

3.         Problematika zastoupení národnostních menšin v Radě vlády pro národnostní menšiny

4.         Projednání Páté periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin

5.         Informace o stavu zpracování Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018

6.         Dotační programy – aktuální informace

7.         Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty