Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

7. 1. 2009 10:04

Vyhlášení dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2009

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s §4 a §19 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů, výběrové dotační řízení na projekty v „Programu podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2009“.

Žádosti přijímá ministerstvo nejpozději do 15. února 2009, při osobním podání do podatelny ministerstva do 15:00 hod. Při podání poštou je rozhodující termín doručení do podatelny ministerstva.
Kontakt:
Mgr. Naďa Holická
Tel: 257 193 670

Více informací zde (vyhlášení a formulář projektu ve formátu Worddtto ve formátu Portable Document Format).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X