Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

21. 4. 2009 11:07

Třetí periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin

Byla vzata na vědomí vládou dne 20. dubna 2009, přijato usnesení č. 459. Text dokumentu je v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X