Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

1. 3. 2007 10:35

Ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Dne 15. listopadu 2006 uložila ČR u generálního tajemníka Rady Evropy ratifikační listinu k Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků (ETS 148). Zároveň byla učiněna příslušná prohlášení týkající se splnění závazků z Charty pro ČR vyplývajících.

Charta si klade za cíl chránit a podporovat historické regionální či menšinové jazyky v Evropě. Formuluje cíle a principy jejich ochrany a stanoví četná opatření na podporu jejich užívání ve veřejném životě. ČR přijala pod ochranu Charty němčinu, polštinu, romštinu a slovenštinu. Na polštinu na území okresů Frýdek-Místek a Karviná a na slovenštinu na území celé republiky se vztahují konkrétní ochranná a podpůrná opatření z části III Charty. Na implementaci Charty dohlíží zvláštní výbor expertů, který také hodnotí zprávy o jejím plnění předkládané periodicky jednotlivými smluvními státy.

Charta vstoupila v platnost dne 1. března 1998; pro ČR vstoupila v platnost dne 1. března 2007 (Sbírka zákonů).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X