Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

3. 3. 2021 17:49

Proběhne Sčítání lidu, bytů a domů 2021. Proč se vyplatí vyplnit svou národnost?

Od 27. března do 11. května 2021 se v České republice uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. Jedná se o unikátní příležitost, jak jednou za deset let zjistit důležité informace o tom, jak obyvatelé České republiky žijí, kdo vlastně jsou.

Český statistický úřad připravil Sčítání 2021 ve dvou fázích. První fáze proběhne od 27. března online, bude zcela bezkontaktní, a vzhledem k epidemické situaci i nejbezpečnější. Sčítací formulář bude zpřístupněn na stránce www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci "Sčítání21". Kdo se do 9. dubna nesečte prostřednictvím internetu, bude muset v době od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, který mu spolu s odpovědní obálkou doručí sčítací komisař. Listinné sčítací formuláře budou také k dispozici na kontaktních místech sčítání na vybraných pobočkách České pošty. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a  2022.

Součástí sčítacího formuláře bude také nepovinná otázka na národnost. Přestože se jedná o dobrovolný údaj, jeho vyplnění hraje v životě národnostních menšin významnou roli. Čím více lidí se k určité národnosti přihlásí, tím větší vliv na chod obcí, krajů a státu bude tato národnostní menšina mít. Může tak například uplatňovat právo na zajištění výuky nebo na komunikaci s úřady ve svém jazyce a na uvádění názvů obce, jejích částí, ulic a označení veřejných budov v jazyce národnostní menšiny. To, kolik lidí se k dané národnostní menšině hlásí, může mít vliv také na rozsah její podpory z veřejných rozpočtů.

Je třeba zároveň zdůraznit, že veškeré poskytnuté údaje se zpracovávají pouze pro zákonem stanovené účely a Český statistický úřad je dále neposkytuje žádným úřadům ani organizacím. Jakékoli nakládání s daty se důsledně dokumentuje a osobní data se ihned po zpracování smažou. Zveřejňovat se budou pouze souhrnné statistické výsledky a to tak, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

Více se lze dozvědět ve dvou informačních materiálech, které Český statistický úřad ve spolupráci s Úřadem vlády ČR připravil pro obyvatele z řad národnostních menšin.  Materiály naleznete v příloze.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X