Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

25. 4. 2006 14:50

Jednání Rady dne 29. března 2006

Program:
1. Kontrola úkolů z jednání Rady dne 6. prosince 2005
2. Informace o semináři Rady České televize dne 15. února 2006 k problematice menšinového vysílání (návrhy k další spolupráci)
3. Návrh - pracovní verze Směrnice pro zajištění poskytování dotací územním samosprávným celkům na výdaje spojené s prováděním Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
4. Informace o postupu projednávání Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
5. Stav přípravy Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2005
6. Různé

Usnesení č. 47
Rada
a) souhlasí s návrhem Směrnice pro zajištění poskytování dotací územním samosprávným celkům na výdaje spojené s prováděním Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a pověřuje sekretariát, aby jej – po zapracování připomínek členů Rady - poskytnul k připomínkám zástupcům Moravskoslezského kraje;
b) doporučuje předsedovi Rady, aby po vypořádání připomínek předložil Směrnici vedoucímu Úřadu vlády ČR ke schválení.

Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí informaci o postupu projednávání Charty.

(publikováno 15. dubna 2006)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty