Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

11. 4. 2007 8:28

Jednání Rady dne 12. dubna 2007

Dne 12. dubna 2007 se na Úřadu vlády (nábř. E. Beneše 4, Praha 1) od 10:00 hod. uskuteční první jednání Rady vlády pro národnostní menšiny, jmenované vládou dne 12. března 2007 (usnesením č. 226).

Na programu bude mj.:

- informace o dovršeném ratifikačním procesu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků,

- informace o schválení novely nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, informace o příslušných dotačních programech resortů kultury a školství mládeže a tělovýchovy

- personální složení poradních grémií Rady,

- příprava Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006.Viz také Jednání Rady v roce 2007 a záznam z jednání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X