Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

22. 10. 2019 17:03

Helena Válková: Musíme otevřít prostor, aby národnostní menšiny byly slyšet

V úterý 22. října proběhlo v Lichtenštejnském paláci zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny. Jeho řízení se ujala zmocněnkyně pro lidská práva a zároveň místopředsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny Helena Válková.

Rada vlády pro národnostní menšiny („Rada“) se sešla podruhé v tomto roce. Zmocněnkyně Helena Válková se hned po svém nástupu do funkce zasadila o dojmenování dalších členů Rady tak, aby všech čtrnáct národnostních menšin v ní mělo své zástupce.

Rada se zabývala žádostí zástupce německé menšiny o rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Podle místopředsedy Rady, zástupce německé menšiny, Martina Dzingela má německý jazyk v českých zemích osmisetletou tradici a je jejich kulturně-historickou součástí.  Zasloužil by si tedy, vedle angličtiny jako důležitého komunikačního jazyka současnosti, stálé místo ve vzdělávacím programu.

Rada k této žádosti jednomyslně přijala následující usnesení – schválila vznik pracovní skupiny pro možnost rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků složenou ze zástupců zejména německé menšiny, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí a odborné veřejnosti. Tato pracovní skupina posoudí, zda pro rozšíření ochrany německého jazyka jsou splněny všechny náležitosti. V usnesení Rada dále žádá Úřad vlády, aby zajistil vznik právní analýzy možnosti rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a aby na příštím jednání Rady informoval o postupu ve věci rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Zástupkyně a zástupci národnostních menšin se také vyjadřovali k prezentaci národnostních menšin v mediálním prostoru. Podle nich by jejich život neměl být zobrazován pouze jako jakási pohlednice; jejich názor podpořila i zmocněnkyně Helena Válková s tím, že národnostní menšiny jsou pevná součást naší společnosti a je měli bychom jim otevřít prostor, aby byly více slyšet.
Usnesení, které Rada opět jednomyslně přijala, oceňuje dosavadní spolupráci s vybranými redakcemi Českého rozhlasu a České televize, jejichž pořady pro národnostní menšiny, jmenovitě Stretnutie, O Roma vakeren, Wydarzenia, Sousedé, My a oni, Mezi námi (ČRo), Wiadomości, Babylon a Sousedé (ČT), jsou pravidelně vysílány a veřejnost je se zájmem sleduje.

Rada ve svém usnesení také konstatovala, že bude usilovat o rozšíření dosavadní činnosti Českého rozhlasu a České televize k problematice národnostních menšin, včetně zvyšování kvality vysílaných pořadů a doporučila Českému rozhlasu a České televizi, aby upravily výši odměny sjednané ve Smlouvě o externí spolupráci s pracovníky spolupracujícími na pořadech pro národnostní menšiny a o nich tak, aby výše odměny pokryla i cestovní výdaje související s jejich činností.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X