Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Adresář členů Výboru Rady pro dotační politiku

 

Organizace

Jméno

Adresa

Telefon - Fax

e-mail, www

Ministerstvo kultury

PhDr. Václav Appl,

Odbor regionální a národnostní kultury

Milady Horákové 139
160 41 Praha 6

257 085 265

vaclav.appl@mkcr.cz
www.mkcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

PaedDr. Karel Tomek,

Ředitel odboru předškolního, základního a zájmového vzdělávání

Karmelitská 5
118 12  Praha1

detašované pracoviště
Učňovská 100
190 00 Praha 9 - Jarov

266 106 531, 532
Fax: 266 106 533

tomek@msmt.cz
www.msmt.ct

Ministerstvo financí

Ing. Pavlína Smítalová,

Letenská 15
118 10 Praha 1

257 042 736

pavlina.smitalova@mfcr.cz
www.mfcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Martin Žárský,

Odbor sociálních služeb

Na poříčním právu 1
128 00 Praha 1

221 922 248
Fax: 221 922 304 

martin.zarsky@mpsv.cz
www.mpsv.cz

Bulharská menšina

Ing. Silvio Bairov

Bulharský kulturně osvětový klub Olomouc

Stratilova 230/6            779 00  Olomouc

585 229 152

777 280 930

sibos@volny.cz

Chorvatská menšina

Herwig Sitek

Sdružení občanů chorvatské národnosti

K nádraží 349
783 73 Grygov

585 393 525

Maďarská menšina

Štefan Végh

Svaz Maďarů žijících v českých zemích

K Botiči 2
101 00 Praha 10

 

csmmsz@mbox.vol.cz

Německá menšina

Richard Šulko

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Na Ořechovce 58         162 00  Praha 6

224 317 714

fax 224 321 431

602 159 117

 

sulko@egerlaender.cz

Polská menšina

Michał Chrząstowski

Polské krajanské centrum

K Chotolu 550
252 62 Horoměřice

220 971 240

vox@iol.cz

Romská menšina

Emil Voráč

občanské sdružení Khamoro

Náměstí míru 38, 357 35 Chodov

608 656 551

 emil.vorac@seznam.cz

Rusínská menšina

Bohuslav Hynek

Společnost Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi

Komenského nám. 514
Rakovník

220 466 518

bohuslavhynek@centrum.cz

Ruská menšina

PhDr. Andrej Fozikoš

Kamenická 42

170 00  Praha 7

233 372 392

fax 233 371 784

ruslo@ideg.cz

Řecká menšina

Christos Bialas

Řecká obec

Sídliště pod Cvilínem J/49
Krnov

554 611 962

rokm@post.cz
www.rokmaktualne.cz

Slovenská menšina

Naďa Vokušová

Slovensko-český klub

Anastázova 15
169 00 Praha 6

Tel./fax 224 919 525

klub@czsk.net

Srbská menšina menšina

JUDr. Milan Rašić

Srbské sdružení sv. Sáva

Žitná 16

120 00  Praha 2 
 

 ss.sv.sava@centrum.cz

Ukrajinská menšina

Viktor Rajčinec

Ukrajinská iniciativa v ČR

Mánesova 10

120 00 Praha 2
 777 212 237

 uicr-porohy@quick.cz