Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

23. 2. 2004 22:49

Zasedání Rady dne 23. února 2004

Program zasedání Rady byl následující:

1. Návrhy změn statutu a jednacího řádu Výboru pro práva cizinců;
2. Podnět Výboru pro práva cizinců ke zlepšení situace v zařízeních pro zajištění cizinců;
3. Podnět Výboru pro práva dítěte k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou
rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči;
4. Podnět Výboru proti mučení a Výboru pro práva dítěte ve věci používání kamer a odposlechů
ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;
5. Různé.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X